Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 1. april 2011

bjelke 1

Vannrør, kanaler og kabler bygges inn i veggene