Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 19. november 2010

Om oss

Denne bloggen drives av Mesterhus Norge. Bloggen er laget fordi vi ønsker å dele våre erfaringer fra byggeplassen og vise hva byggingen av passivhus innebærer. Vi vil også dele leserne med en del tanker om hvilke løsninger som blir valgt underveis. Prosjektet følges primært med bilder og kommentarer, ikke med bygningsdetaljer i form av tegninger.

Det er teknisk sjef i Mesterhus Norge,Trine Dyrstad Pettersen, og Monica Blom Thorsen fra markedsavdelingen som drifter bloggen.

Har du innspill, tanker eller flere ideer til denne bloggen – ta kontakt med Monica Blom Thorsen på e-post monica@mesterhus.no eller på telefon 94 29 94 09

Vi tar i mot e-poster, brev, telefoner og sms-er fra alle som har innspill, bilder, tanker eller forslag! Vi vil også gjerne at flere blir med og blogger om passivhus.

Postadresse
Mesterhus Norge
Postboks 6197 Etterstad, 0602 Oslo
0602 Oslo

Om Mesterhus
Grunntanken til Mesterhus er å bygge kvalitetshus bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen. De siste 11 årene har Mesterhus vært Norges ledende boligbygger med flest igangsatte boliger.

Mesterhus Norge er en del av Mestergruppen A/S som har lang tradisjon og virksomhet med utspring i byggmestervirksomhet i Norge. Gruppen arbeider i dag blant annet med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus er organisert som   et landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterfirmaer.

For mer informasjon se www.mesterhus.no