Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 19. november 2010

Fremdrift

· Innflytting fra sommeren 2011
· Byggestart er vedtatt for alle de 17 husene
· Salgsstart 11.mai 2010
· Rammetilatelse er gitt med fritak fra fjernvarmetilkobling

Ferdigstillelse
Forventet oppstart 3. kvartal 2010 eller når minimum 50 % er solgt. Forventet ferdigstillelse fra tredje kvartal 2011.
Byggestart er vedtatt for 13 hus, forventet ferdigstilt sommeren 2011.