Skrevet av Trine D. Pettersen | onsdag 13. oktober 2010

Innflytting

Boligen ble flyttet i i 5. mai 2010, og oss bekjent er i alle fall byggherren godt fornøyd så langt. Huset med beboere vil bli fulgt opp i året som kommer, både gjennom måling av innetemperaturen i begge etasjene, fuktmåling i veggene og taket, og ved avlesing av elektrisitetsforbruket både til oppvarming, lys og utstyr og varmtvann. I tillegg gjennom samtaler med de som bor i huset om hvordan de synes huset fungerer. På den måten vil vi få god kjennskap til hvordan det er å bo Norges første katalogbaserte passivhus.

Da vil jeg med dette takke for meg i tilknytning til dette prosjektet.

Følg med på bloggen videre. Om få uker begynner bloggingen om byggingen av Norges første passivhus borettslag!

Skrevet av Trine D. Pettersen | onsdag 13. oktober 2010

Beregnet energibehov

Oppvarmingsbehovet og totalt energibehov for boligen er beregnet med det dynamiske beregningsprogrammet Simian, og er beregnet i hht. passivhusstandarden NS 3700. Klikk på tabellen for å se den større.

Kravet til maksimalt tillatt energibehov til oppvarming for det gitte huset i Bodø i hht. til passivhusstandarden er 20,0 kWh/m2 BRA. Siden beregnet oppvarmingsbehov er 14,1 kWh/m2 BRA, tilfredsstiller utførelsen kravsnivået til oppvarming i NS3700 med klar margin.

Skrevet av Trine D. Pettersen | onsdag 13. oktober 2010

Termografering og sluttmåling av lekkasjetall

For å være helt sikker på om boligen er isolert uten svake punkter, samt en siste lekkasjemåling ble huset rett før overtakelse termografert og tetthetsmålt av Omega termografering. Og resultatet var strålende, eller som Omega sier på sine hjemmesider ” Omega har testet nok et passivhus, denne gang i Bodø. Det er et hus bygget av Mesterhus og er verdens nordligste passivhus og resultatet var meget tilfredsstillende”.

Blowerdoor-systemet

Lekkasjetallet var 0,41 omsetninger per time, noe som er særdeles lavt. Grunnen til at lekkasjetallet har gått opp siden forrige måling, var at det ved sluttmålingen er noe mindre volum enn det var ved målingen i vindtettfasen da man hadde inkludert volumet i veggene også i det totale volumet.

Lekkasjetall 0,41 omsetninger per time

Når det er så lavt lekkasjetall, er det vanskelig å finne hvor det faktisk lekker, men vi fant da noe. Og da er det frem med fugepistolen for å tette…

Den aller siste tettingen – nå rundt vannrør til utekranen

For mer informasjon om termografering, se www.termografering.no

Skrevet av Trine D. Pettersen | tirsdag 24. august 2010

Downlights eller ikke?

I 1. etasjen ble det brukt downlights med maksimal fokus på lufttett montering for å unngå unødige luftlekkasjer, og ikke minst fremtidige fuktskader. Det ble da selvsagt brukt markedet tetteste downlightskasse, også dette fra SG Armaturer.

Men i 2. etasjen tillater ikke Mesterhus bruk av downlights i yttertaket for å unngå fremtidige mulige fuktskader. Men hva gjør vel det, da det finnes mange spotskinner tilpasset LED.

For mer informasjon om LED-lys og lamper, gå inn på http://www.sg-as.no/no/produkter

Skrevet av Trine D. Pettersen | lørdag 21. august 2010

Lys

Energi til lys utgjør en betydelig andel av den totale energiregningen. Det er derfor fullt mulig og også redusere denne delen av strømregningen ved å bruke mer energieffektiv belysning enn ”gammeldagse” lyskilder som glødelamper og spotlights. Tidligere sa vi også at det var ikke så nøye med å bruke energieffektiv belysning siden all varme fra lysene gikk jo til oppvarming. Men slik er det ikke lengre og da spesielt i passivhus siden en i store deler av året ikke har oppvarmingsbehov i passivhus. Varmen fra lysene trenger vi ikke lengre.

LED-lys bruker kun en brøkdel av mer normale lyskilder, men det som har vært problemet frem til nå, er at slike lyskilder har hatt en hvit/blålig lys som folk flest ikke har syntes noe særlig om

Men nå er dette løst gjennom den nye generasjonen LED-lys fra Philips, som har en nesten identisk fargesammensetning som en glødelampe eller spot gir. Trodde det i første omgang ikke helt selv da jeg ble introdusert dette fra leverandøren AG, men etter å ha montert dette hjemme i stua sammen med en ”Halogenlampe” ble jeg overbevist. LED-lysene gir nesten likt fargeangivelse som halogenlampa og jeg ble overbevist. LED-lyset hadde bestått min egen ”koselys-test”.

I passivhuset i Bodø vurderte også byggherren bruk av slike LED-lys, og valgte da å bruke slike LED-lys i mer eller mindre all fastmonterte lyskilder. Og da selvfølgelig LED-lys som kan dimmes på samme måte som mer vanlige lyskilder. Resultatet er store energibesparelser til lys uten at det går på bekostning på ”koselyset”. En stor takk til SG Armaturen AS for at dette ble mulig.