Skrevet av Monica Blom Thorsen | tirsdag 1. februar 2011

vindu3

Flex Wrap fra Isola legges under vinduet før beslag som en ekstra sikring mot eventuelle vannlekkasjer. Vindsperreduk festet i vinduet legges så over.