Skrevet av Monica Blom Thorsen | tirsdag 1. februar 2011

vindu2

Ole Jørgen Stokkebekk er i gang med å bygge modellen. Det er han sammen med basen Erik fra Håndverksbygg som til syvende og sist skal godkjenne løsningen siden det er de som både skal bygge og stå ansvarlig for husene.