Skrevet av Trine D. Pettersen | tirsdag 1. februar 2011

Hvor setter man inn vinduer i veggen i et passivhus

Hvor man plasserer vinduer i veggen har innvirkning på hvor stort varmetap det er i tilknytning til selve innsetting av vinduene. I følge SINTEF Byggforsk er det verken optimalt med hensyn til varmetap å sette vinduet i flukt med utvendig kledning som er den mest vanlige løsningen i normalt isolerte hus, eller å trekke vinduet helt inn i veggen slik man ser i mange litt eldre “svenskehus”. Den mest optimale plasseringen for å minimalisere varmetapet er å plassere vinduet noenlunde midt i veggen.
Men ved å plassere vinduet inn i veggen, er det en noe mer komplisert og arbeidskrevende løsning for å være helt sikker på at det ikke oppstår vannlekkasjer slik at vann kommer inn i veggkonstruksjonen.

I Rudshagenprosjektet inngikk derfor Mesterhus et samarbeid med Treteknisk institutt og tetteproduktleverandøren Isola for å finne frem til den mest optimale løsningen for hvordan man skulle plassere vinduene et stykke inn i veggen. Her er det samarbeid mellom håndverkerne, ulike leverandører og forskere – slike samarbeid vil vi ha mer av.

Fra venstre: Tom Hvaara (Isola), Hans Olav Bømark (Isola), Erik Askautrud (Håndverksbygg), Jørgen Young (Isola), Trine D. Pettersen (Mesterhus), Ole Jørgen Stokkebekk (Håndverksbygg), Jon Arne Bakke (Glava), Sigurd Eide (Treteknisk institutt) og Christoffer Clementz (Treteknisk institutt)

Ole Jørgen Stokkebekk er i gang med å bygge modellen. Det er han sammen med basen Erik fra Håndverksbygg som til syvende og sist skal godkjenne løsningen siden det er de som både skal bygge og stå ansvarlig for husene.

Det ble prøvd ulike løsninger, og flere ble forkastet på grunn av for komplisert montering før man kom frem til endelig løsning.

Flex Wrap fra Isola legges under vinduet før beslag som en ekstra sikring mot eventuelle vannlekkasjer. Vindsperreduk festet i vinduet legges så over.

Nå også med beslag.

Når løsningen i praksis skulle brukes ute på byggeplass i nesten minus 20 grader, kom den virkelige “syretesten”. Man opplevde at tapen noen steder rett over den verste bøyen hadde tendenser til å slippe slik at det måtte lokal oppvarming av området for at tapen skulle feste seg til treverket. Dette innebar en del ekstra arbeid – og tid koster som kjent penger. Det gjøres derfor noen små endringer av løsningen på neste hus for å unngå dette ekstraarbeidet.

Og slik ser det ut når vinduene er på plass i huset.

Neste store syretest i forhold til vindtetting er når luftlekkasjene skal måles. Men før dette kan gjøres, må radonsperra på plass.

En kommentar til “Hvor setter man inn vinduer i veggen i et passivhus”