Skrevet av Trine D. Pettersen | torsdag 17. februar 2011

Nå er alle passivhusene solgt!

Denne uken ble det siste av de i alt 17 passivhusene i Rudshagen borettslag solgt.

- Det har vært stor interesse for prosjektet, og salget gikk bedre enn vi hadde forventet. I sluttfasen hadde vi også interessenter som vi ikke kunne tilby bolig fordi det var utsolgt. Om den økte interessen skyldes et bedre boligmarked eller en genuin interesse for passivhus, vet vi jo ikke. Men vi tror at økt kunnskap om disse husene øker interessen, sier prosjektleder Haakon Grønnæss i Obos.

OBOS planlegger nå et nytt rekkehusfelt i det samme området, som også vil bli bygget som passivhus.

Illistrasjonsbilde. Obos/ Spor arkitekter