Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 15. april 2011

teltet flyttes

Like før deler av taket forlater bakken