Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 15. april 2011

teltet flyttes 5

En mann på hvert monteringspunkt siden alt må skrus på plass samtidig