Skrevet av Trine D. Pettersen | fredag 15. april 2011

Flytting av teltet til neste hus

Rett etter at tetthetsmålingen ble utført, og vegg og tak var ferdig utvendig, skulle hele teltet demonteres for å flyttes over til neste bygg. Siden man under monteringen hadde brukt litt for mye tid i forhold til planlagt, ble det besluttet å flytte deler av taket slik at man slapp å demontere mer enn nødvendig. Men det er alltid spennende når man gjør noe første gang, spesielt siden dette var en nytt teltløsning fra teltleverandøren Haki. Taket ble delt i tre deler, der man først flyttet taket ned på bakken, slik at man fikk demontert stillasene ned på første bygg, for så montere de opp på neste bygg. Deretter var det å få taket riktig på plass…

Like før deler av taket forlater bakken

Alt går etter planen

En luftig ferd – godt at det ikke var særlig mye vind den dagen

Snart på plass

En mann på hvert monteringspunkt siden alt må skrus på plass samtidig

En kommentar til “Flytting av teltet til neste hus”