Skrevet av Monica Blom Thorsen | mandag 7. februar 2011

tetthet

Skjøtene både limes og tapes – så selve skjøtene går ganske greit.