Skrevet av Trine D. Pettersen | mandag 7. februar 2011

Radonsikring

Tetthetsmåling er vel noe av det mest spennende for håndverkerne siden dette er den aller første målbare kvalitetskontrollen i forhold til veldig strenge tetthetskrav. Men selv om vindsperre, vinduer og alle gjennomføringer i vegg og tak er på plass kan en ikke tetthetsmåle før radonsperren er montert.

I dette prosjektet med 400 mm isolasjon i gulvet, var det besluttet av radonsperren skulle legges mellom isolasjonslagene. En viktig faktor når slike radonsperrer monteres, er at temperaturen er høyere enn 5 grader. Dette både for at sperren ikke skal være så stiv, samt at tapen og limet hefter godt under monteringen. Ute var det nesten minus 20 grader når sperren skulle monteres, men siden dampsperren allerede var montert var det mulig å sette på varme i huset.

Skjøtene både limes og tapes – så selve skjøtene går ganske greit.

Slik oppbrett var også en utfordring men med Flexwrap fra Isola, blir også slike skjøter tette.


Gjennomføringer er litt mer krevende – spesielt de som ligger tett inn mot veggen. Opprinnelig tenkte man at mansjetter ikke kunne brukes her, slik at en fleksibel tape ble løsningen. En litt mer arbeidskrevende løsning, men med like godt resultat som med mansjett.

Huset er nå forhåpentligvis tett, men både tetteproduktleverandøren Isola og håndverkere er spente på hva tetthetsmålingene vil vise. Har de bestått eksamen?