Skrevet av Monica Blom Thorsen | mandag 21. februar 2011

lekkasjemåling

Her ser dere et uklart bilde av hvordan det hele foregår (at bildet er uklart kan forklares av at fotografen var rimelig skjelven av spenning….). Knut Bjørnar i LBL får assistanse fra Systemair som leverer lekkasjemåleinstrumentene.