Skrevet av Trine D. Pettersen | mandag 21. februar 2011

Den spennende lekkasjemålingen

Så var vi endelig kommet til den første lekkasjemålingen i de første husene som oppføres.

Håndverkerne vil sammen med de prosjekterende få svar på om detaljer og utførelse er godt nok i forhold til strenge tetthetskrav. Kravet i passivhus er at såkalt lekkasjetall ikke skal overstige 0,6 luftomsetninger per time ved 50 Pa overtrykk eller undertrykk. Kravet til hus som “kun” skal dokumenteres i forhold til byggeforskriften (dvs. minimumskravene) er på 2,5 omsetninger per time, så det er et betydelig strengere krav for passivhus.

Det man i praksis gjør er å trykksette huset slik at det er 50 Pa undertrykk i forhold til omgivelsene. Deretter måles det hvor mye luft som går gjennom vifta for å holde 50 Pa undertrykk i huset. Den luftmengden som da måles er tilsvarende luft som lekker gjennom utettheter i konstruksjonen. Ved å dele denne målte luftmengden på totalt volum i huset, får man lekkasjetallet. Vifta plasseres normalt i en byggedør. Viften er så koblet til en pc og et eget dataprogram som styrer det hele.

Her ser dere et uklart bilde av hvordan det hele foregår (at bildet er uklart kan forklares av at fotografen var rimelig skjelven av spenning….). Knut Bjørnar i LBL får assistanse fra Systemair som leverer lekkasjemåleinstrumentene.

Normalt måler i alle fall Mesterhus-bedrifter lekkasjetallet første gang når kun vindsperren er på plass. På den måten vil man enkelt kunne finne eventuelle lekkasjepunkter og reparere disse når det fortsatt ikke koster mye i tid. Når man så er fornøyd med resultatet, bygges de utvendige konstruksjonene ferdig.

Vi har vært gjennom hva som skal til for å bygge tett, og dette er gutter som har levert veldig gode lekkasjetall i flere år allerede. Men aldri med så lave lekkasjetall som kravet i dette prosjektet, så det var en spent gjeng som ventet på måleresultatet. Dersom resultatet ikke var tilfredsstillende, ville det være litt av en utfordring å finne ut hvor det lekker siden både vind- og dampsperre var montert.

Men heldigvis var det ingenting å bekymre seg over. I begge husene, dvs. bygget av to ulike bedrifter og ulike håndverkere, var lekkasjetallet hhv. 0,41 og 0,40 omsetninger per time. Det er bare å ta av seg hatten for et slikt godt resultat. Min påstand er at når en leverer så lave lekkasjetall, er det et mål på kvaliteten som leveres. Og i dette prosjektet leveres det kvalitet på øverste hylle!

Målerapport på hus nr 112.