Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 28. januar 2011

Tape

Her er det angitt hvor det må tapes før klemlekt monteres på plass.