Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 28. januar 2011

åpning

Alle klemlekter skrus på for å sikre at disse forblir på plass gjennom hele byggets levetid.