Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 19. november 2010

Beskrivelse av prosjektet

På det terrasserte område vest for Stenbråten Borettslag mot Marta Steinsviksvei skal Mesterhus og OBOS Nye Hjem AS bygge 17 eneboliger på 116 m² med carport.

Boligene grupperes rundt tre tun og hver bolig får sin egen hage med gode solforhold.

Boligområdet er svært barnevennlig med trygg gangadkomst til Stenbråten barneskole og flere barnehager.

Husene har en streng og enkel kubisk huskropp, der en del av stuen er fremskutt og danner en skjermet uteplass på terreng og en terrasse i andre etasje.

Her kan du se bebyggelsesplan med tomteinndeling.


Energieffektive eneboliger (passivhus)

Husene bygges, som det første boligfeltet i Oslo, som passivhus.(Det finnes bare ett passivhus i Oslo per i dag). Dette er fremtidens hus når det gjelder energisparing og vil kunne få energimerket A som er det høyst mulig oppnålige.

Filosofien bak er;”Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt”. Dette oppnås ved bygningsmessige og tekniske tiltak langt utover hva dagens krav til ordinære boliger er. Beboer får et miljøvennlig hus med et lavt oppvarmingsbehov (ca 1/4 av ordinært forbruk) og derav reduserte årlige bo-/driftsutgifter for beboer.

Innen 2020 vil trolig passivhuskravet være standarden for nye boliger. I Rudshagen borettslag bygger således OBOS morgendagens energieffektive boliger nå.

Boligene
Alle husene er like med en standard planløsning, men kan enkelt bli en livsløpsbolig med alle nødvendige boligfunksjoner på bakkeplan (se illustrasjon side 46). Boligene blir på totalt 116 m² BRA over to plan med overbygget inngang nede:

1. etasje: Entré, bad/vaskerom, bod under trapp til andre etasje, åpen stue/kjøkken med utgang til terrasse og hage. Kjøkkenarealet kan deles av.

2. etasje:  Gang med trapp fra 1. etasje, tre soverom hvorav ett har utgang til terrasse, bad og bod.

Husene bygges i tilnærmet samme stil som nabohusene i Mikkelsgrenda. De har en streng, enkel og kubeformet huskropp. Dette er en stil som passer godt til passivhuskonseptet.


Det legges opp til at husene får trinnfri adkomst. I første etasje ligger stue/kjøkken (kjøkken vil som alternativ tilvalg kunne bygges som separat rom) og bad/wc/vaskerom. Del av stuen vil kunne deles av til et soverom og gi boligen livsløpsstandard med alle hovedfunksjonene på inngangsplan.

Boligene får gjennomgående god standard med parkett i stue/kjøkken, gang og soverom. I entré, bad/vaskerom legges fliser på gulv. På veggene i bad/vaskerom og på badet blir det også fliser. Himling og vegger i øvrige rom leveres med hvitmalte gipsplater.

Kjøkken- og baderomsinnredning, samt garderobeskap leveres i hvit, glatt utførelse som standard (alternativt kan det tilbys valgfri innredning for inntil kr 50 000,-). Trappen mellom første og annen etasje leveres hvitmalt med eiketrinn. Innvendige dører blir hvite, glatte og med glass i døra mellom entréen og stue/kjøkken. Boligens beskjedne oppvarmingsbehov på ca 22 kWh/m²/år dekkes med vannbåren varme til sentralt plassert konvektor i stue/kjøkken og varmesløyfer i badegulvene og entré.

Varmen produseres av en varmepumpe som plasseres ved inngangspartiet og suppleres med elektrisitet. Husene utstyres med balansert ventilasjon med ca. 80 % varmegjenvinning. Boligene leveres med opplegg for tilkopling til telefon og kabel-TV.

Ute blir det asfalterte adkomstveier/tun og gressplen. Det skal også opparbeides en lekeplass med sandkasse, lekeapparater og benker. Noe beplantning i form av busker og trær langs og rundt fellesarealene.

Litt mer om passivhus
Et passivhus er et hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus. Husene i Rudshagenbygges etter Norsk Standard for passivhus (NS 3700). Passivhus bruker ca. 75 % mindre energi til oppvarming enn tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som bl.a. ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Kravene til et passivhus går mye lengre enn energikravet i ny TEK (Teknisk forskrift) som gjelder fra 1.1.2009. Bygget etter ny TEK ville husene i Rudshagen hatt et energibehov på ca. 139 kWh/m2/år, mens de samme husene bygget med passivhusstandard vil ha et innkjøpt energibehov på kun ca. 61 kWh/m2/år. Dette betyr en energibesparelse på ca. 9.000 kWh/år. Fra 1. juli 2010 vil det bli innført krav om energimerking av boliger. Husene i Rudshagen vil få energimerke A, som er høyeste karakter.

Hvorfor passivhus?
Energi til drift av norske bygninger utgjør 40 % av landets totale energibruk, hvor 2/3 går til boliger. Passivhus og lavenergiboliger gjør oss bedre forberedt for en energikrise. Disse boligene gir robuste løsninger med lang levetid, er kostnadseffektive og har god lønnsomhet. På kjøpet får du en komfortabel bolig med godt inneklima, god termisk komfort og som er enkel å bo i.
Kommer det nok en veldig kald vinter med høye strømpriser, vil du ikke se store utslag på strømregningen i et passivhus. Energieffektivisering er det mest miljøvennlige og kostnadseffektive tiltaket for å redusere klimautslippene. Innen 2020 har myndighetene som mål at alle nye hus skal bygges på denne måten.