Skrevet av Trine D. Pettersen | onsdag 13. oktober 2010

Termografering og sluttmåling av lekkasjetall

For å være helt sikker på om boligen er isolert uten svake punkter, samt en siste lekkasjemåling ble huset rett før overtakelse termografert og tetthetsmålt av Omega termografering. Og resultatet var strålende, eller som Omega sier på sine hjemmesider ” Omega har testet nok et passivhus, denne gang i Bodø. Det er et hus bygget av Mesterhus og er verdens nordligste passivhus og resultatet var meget tilfredsstillende”.

Blowerdoor-systemet

Lekkasjetallet var 0,41 omsetninger per time, noe som er særdeles lavt. Grunnen til at lekkasjetallet har gått opp siden forrige måling, var at det ved sluttmålingen er noe mindre volum enn det var ved målingen i vindtettfasen da man hadde inkludert volumet i veggene også i det totale volumet.

Lekkasjetall 0,41 omsetninger per time

Når det er så lavt lekkasjetall, er det vanskelig å finne hvor det faktisk lekker, men vi fant da noe. Og da er det frem med fugepistolen for å tette…

Den aller siste tettingen – nå rundt vannrør til utekranen

For mer informasjon om termografering, se www.termografering.no