Skrevet av Trine D. Pettersen | fredag 17. juni 2011

Ferdigstillelse av husene

Den siste tiden har blitt brukt til å ferdigstille husene. Det er snart tid for innflytting i de første husene og en av de få tingene som gjenstår er den spennende siste tetthetsmålingen.

Det gjenstår enda litt arbeid utenfor husene, men slik ser de ut foreløpig.