Skrevet av Trine D. Pettersen | onsdag 13. oktober 2010

Beregnet energibehov

Oppvarmingsbehovet og totalt energibehov for boligen er beregnet med det dynamiske beregningsprogrammet Simian, og er beregnet i hht. passivhusstandarden NS 3700. Klikk på tabellen for å se den større.

Kravet til maksimalt tillatt energibehov til oppvarming for det gitte huset i Bodø i hht. til passivhusstandarden er 20,0 kWh/m2 BRA. Siden beregnet oppvarmingsbehov er 14,1 kWh/m2 BRA, tilfredsstiller utførelsen kravsnivået til oppvarming i NS3700 med klar margin.