Skrevet av Trine D. Pettersen | fredag 1. juli 2011

Overlevering av de 6 første husene

Selv om det ikke har vært noen aktivitet på bloggen de siste ukene, har det vært full produksjon på byggefeltet på Mortensrud. Håndverksbygg og LBL har hatt fokus både på å få ferdigstilt de husene som først skal overleveres, samtidig som det er full fremdrift på de øvrige husene.
Første uken i juli er det overlevering av de 6 første husene, men først var det avsluttende tetthetsmålinger som dokumentasjon på at husene tilfredsstiller kravet på 0,6 i lekkasjetall.

Alle 6 husene tilfredsstiller kravene med god margin, da alle husene har målt lekkasjetall under 0,25 omsetninger per time. Må bare ta av meg hatten for imponerende godt resultat – det er gøy å samarbeide med slike folk.

Klart til innflytting

Carportene og uteboden er på plass for de husene som overleveres først. I uteboden plasseres utedelen av varmepumpen. Inne er fancoilen som skal spre varm luft rundt i huset montert, og gulvvarmen på badene og entreen er klar til bruk.

Siste fotoshoot på byggeplassen…

På bloggen har vi valgt å ikke vise bilder fra innsiden av husene etter at husene er ferdig siden vi da hadde vist bilder fra private hjem. I husene er det litt ulike løsninger både i forhold til planløsninger, parkettvalg, kjøkken – og badløsninger, men stort sett er det fleste ganske like også inni.

Dette vil være siste blogginnlegg fra byggeplassen på Rudshagen selv om prosjektet ikke ferdigstilles før januar 2012 da det siste feltet overleveres. I dette feltet vil et av husene har solfangere som energikilde, og ikke varmepumpe som i de 16 øvrige. Obos vil da følge opp prosjektet med blant annet energimålinger for å se på hvilke varmeløsninger som er det mest optimale i forhold til energi og kostnader. Dette regner vi med blir fulgt opp med egne artikler og rapporter når den tid kommer.

Med dette ønsker Mesterhus å takke for seg på denne bloggen, og ønsker alle lesere og passivhuseiere i Rudshagen borettslag en riktig god sommer.

Hilsen Trine, blogger og teknisk sjef i Mesterhus

Skrevet av Trine D. Pettersen | fredag 17. juni 2011

Ferdigstillelse av husene

Den siste tiden har blitt brukt til å ferdigstille husene. Det er snart tid for innflytting i de første husene og en av de få tingene som gjenstår er den spennende siste tetthetsmålingen.

Det gjenstår enda litt arbeid utenfor husene, men slik ser de ut foreløpig.

Skrevet av Trine D. Pettersen | fredag 15. april 2011

Flytting av teltet til neste hus

Rett etter at tetthetsmålingen ble utført, og vegg og tak var ferdig utvendig, skulle hele teltet demonteres for å flyttes over til neste bygg. Siden man under monteringen hadde brukt litt for mye tid i forhold til planlagt, ble det besluttet å flytte deler av taket slik at man slapp å demontere mer enn nødvendig. Men det er alltid spennende når man gjør noe første gang, spesielt siden dette var en nytt teltløsning fra teltleverandøren Haki. Taket ble delt i tre deler, der man først flyttet taket ned på bakken, slik at man fikk demontert stillasene ned på første bygg, for så montere de opp på neste bygg. Deretter var det å få taket riktig på plass…

Like før deler av taket forlater bakken

Alt går etter planen

En luftig ferd – godt at det ikke var særlig mye vind den dagen

Snart på plass

En mann på hvert monteringspunkt siden alt må skrus på plass samtidig

Skrevet av Trine D. Pettersen | mandag 4. april 2011

Mye som skal inn i vegger, tak og gulv.

I alle nye hus, uavhengig om det er passivhus eller hus med mer normal varmeteknisk standard, er det mye som bygges inn i vegger, tak og gulv som en kun ser under bygging. Her er en lite knippe av det som bygges inn.

Etter at veggene er ferdig isolert på badet, kles alle veggene med rupanel før veggene gipses. Begge badene i husene samt entreen skal ha vannbåren gulvvarme. Her er vannrørene på plass i badegulvet før neste lag med støp skal på.

Vannrør, kanaler og kabler bygges inn i veggene.

I-bjelker er praktisk i forhold til så mangt – de er både lette i vekt, det er enkelt å føre på ventilasjonskanaler både på tvers og på langs av kanalene.

Og slik ser det ut etter at isolasjonen er kommet på plass i bjelkelaget

Etter at veggene er ferdig isolert på badet, kles alle veggene med rupanel før veggene gipses. Begge badene i husene samt entreen skal ha vannbåren gulvvarme. Her er vannrørene på plass i badegulvet før neste lag med støp skal på.

Vannbåren gulvvarme på bad

I dette huset skal det være downlights i badet i 1. etasje. Normalt er dette med downlights en litt skummel sak, spesielt i passivhus, siden vi i slike hus med tykke vegger er spesielt påpasselige med å unngå fukt ut i veggen. Fuktig luft kan da komme inn i tak og veggkonstruksjoner gjennom utette downlightskasser, og dermed kondensere på ytterveggene dersom tettingen ikke er god nok. Men siden oppbyggingen av veggkonstruksjonene i vårt prosjekt er slik at det er en kontinuerlig dampsperre på utsiden av bjelkelaget, vil ikke eventuell fukt kunne komme ut i veggene. Det er dermed ingen fare for fukttransport ut i veggene.

Downlights på badet.

Skrevet av Trine D. Pettersen | tirsdag 22. mars 2011

Ferdigstillelse av veggene

Det har nå vært litt stillstand i skriving om Mortensrud-prosjektet, men heldigvis har det vært full aktivitet på byggeplassen.

Etter at tetthetsmålingen dokumenterte at lekkasjetallet lå godt under kravet, ble de innerste 10 cm isolasjon montert før elektrikeren kom med sine trekkerør på plass.

Ferdigisolert og klar for platekledning

Både yttervegger og innvendige vegger er nå platekledd og klar for maling

Etter hvert skal trappen inn her